Løn

Grundløn for elever

Hvad får jeg i elevløn ?

 

Når du starter på elevløn, afhænger din løn af, om du er ‘voksenlærling’ eller ej.
For at blive betragtet som ‘voksenlærling’ skal du være fyldt 25 år og må ikke have en erhvervsuddannelse eller lign. Når du kommer i lærer som voksenlærling vil du få en højere løn.

 

SU får du under grundforløbet i praktikperioden får du elevløn.

 

Vi henviser til forskellige fagforeninger, da lønsatserne reguleres løbende.

Prosa: https://www.prosa.dk/raad-og-svar/spoergsmaal-til-min-ansaettelse/laerlinge-abc/
(Gå ned under L for “Løn”)